Нашият екип

Отговорност, точност, отворрена комуникация.

Ние сме професионални преводачи с профилирано образование и дългогодишен опит в преводаческата индустрия, които владеят компютърно подпомогнати инструменти за превод и имат много опит в управлението на технически и сложни проекти в областта на преводите и локализацията. Ние изпълняваме всеки проект с високо качество и в срок в тясно сътрудничество с клиентите ни.

Ръководим се от ценности

Ние от Медитранслейт държим и гарантираме 100% акуратност на превода, пълна конфиденциалност на проектите и постоянна двупосочна комуникация с нашите клиенти.

Гарантирана ефективност

Получавате Вашия превод в срок с гарантирано качество.

Пълна ангажираност

Работим открито и в синхрон с нуждите на нашите клиенти.

Висок професионализъм

Разполгаме с опитни преводачи със специализирано образование.