Цени

Цени

Нашите цени се определят на база брой думи в подадения за превод файл, т.е. сумата за превод се изчислява чрез формулата 0,045 лв./дума без ДДС за стандартен превод. Така ако една стандартна машинописна страница съдържа 300 думи, цената на превода ще е 13,50 лв. Срокът за изпълнение се договаря превид обема на файла.

При експресния превод върху общата сума се начисляват допълнителни 10%. Експресни поръчки до 3 страници се изпълняват в рамките на 1 работен ден. По-големи по обем файлове подлежат на допълнително офериране.

Подадени за превод изображения и файлове в нередактируем формат (напр. jpeg или pdf без възможност за копиране на текст) подлежат на допълнително таксуване за преформатиране.