Услуги

Ние от Медитранслейт ЕООД предлагаме стандaртен и експресен специлизиран превод на медицинска документация от английски на български език и от български на английски език при проведено лечение (напр. епикризи, образни и лаборторни изследвания, рецепти, консултации и др.), кратки характеристики и листовки с информация за пациента на лекарествени продукти, инструкции за употреба на медицинска апаратура, медицински изделия, медицинска литература и научни статии в специализирани журнали, както и обща документация като направления, амбулаторен лист, актове за смърт и преписи-извлечения, болнични листи и т. н.

Гранатираме Ви 100% сигурност и конфиденциалност на подадената към нас информация. Акуратността на превода се гарантира от нашите консултанти с дългогодишен медицински опит.

Попитайте за Вашия превод